Vsi člani in pridruženi člani lahko sodelujejo oz, prisostvujejo na sestanku UO RD Laško

s predhodno (5 dnevno) najavo