Obvestilo

Vsi člani in pridruženi člani lahko sodelujejo oz, prisostvujejo na sestanku UO RD Laško s predhodno (5 dnevno) najavo