Obvestilo

Vsi člani in pridruženi člani lahko sodelujejo oz, prisostvujejo na sestanku UO RD Laško s predhodno (5 dnevno) najavo

ZBOR ČLANOV

VABILO ČLANOM RIBIŠKE DRUŽINE LAŠKO NA REDNI ZBOR ČLANOV 2022, KI BO 20.3.2022 V PROSTORIH RIBNIKA MAROF OB 10.00 URI PREDLAGAN DNEVNI RED 1. OTVORITEV IN POZDRAV 2. IZVOLITEV DELOVNIH ORGANOV ZBORA RD LAŠKO 3. UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI…