VABILO ČLANOM RIBIŠKE DRUŽINE LAŠKO NA REDNI ZBOR ČLANOV 2022, KI BO 20.3.2022 V PROSTORIH RIBNIKA MAROF OB 10.00 URI

PREDLAGAN DNEVNI RED

1. OTVORITEV IN POZDRAV
2. IZVOLITEV DELOVNIH ORGANOV ZBORA RD LAŠKO
3. UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI ZBORA
4.POROČILO PREDSEDNIKA ZA LETO 2021
5.POROČILO POSLOVANJA , RAČUNOVODSKI IZPISI
6. POROČILO GOSPODARSKEGA ODBOR RD LAŠKO
7. POROČILO NADZORNEGA ODBORA RD LAŠKO
8.POROČILA PO KOMISIJAH – TEKMOVALNA KOMISIJA – ČUVAJSKA SLUŽBA – DISCIPLINSKI TOŽILEC IN DISCIPLINSKO SODIŠČE
9. RAZPRAVA PO POROČILIH
10.POTRDITEV POSLOVNEGA POROČILA ZA LETO 2021
11. PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2022
12.PROGRAM DELA GOSODARSKEGA ODBORA 13.NADOMESTNE VOLITVE ČLANA UO
14. SPREJEM SPREMEMB IN DOPOLNITEV V POSLOVNIK RD
15. BESEDA GOSTOM
16. PODELITEV PRIZNANJ
17. RAZNO PO ZAKLJUČKU ZBORA VABIM VSE ČLANE NA ZAKUSKO

Vabljeni: – Predstavnik RZS – Predstavnik ZRD CELJE – Predstavnik OBČINE LAŠKO Laško ,6.3.2022 Predsednik RD Laško Blatnik Martin DOBER PRIJEM . Ribiška družina Laško_Trubarjeva ulica 3

Gradivo za zbor je na razpolago na sedežu RD Laško