Entries by

Obvestilo o prepovedi ribolova

Obveščamo vas, da je z dnem 26.07.2022 zaradi trenutnih razmer prepovedan ribolov v reki Savinji, ribniku Lava, potoku Gračnica in ribniku Marof. Prepoved velja do preklica

ZBOR ČLANOV

VABILO ČLANOM RIBIŠKE DRUŽINE LAŠKO NA REDNI ZBOR ČLANOV 2022, KI BO 20.3.2022 V PROSTORIH RIBNIKA MAROF OB 10.00 URI PREDLAGAN DNEVNI RED 1. OTVORITEV IN POZDRAV 2. IZVOLITEV DELOVNIH ORGANOV ZBORA RD LAŠKO 3. UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI ZBORA 4.POROČILO PREDSEDNIKA ZA LETO 2021 5.POROČILO POSLOVANJA , RAČUNOVODSKI IZPISI 6. POROČILO GOSPODARSKEGA ODBOR RD LAŠKO 7. […]

Občni zbor

Kandidacijska komisija v sestavi: 1.     Predsednik                                      Blatnik Martin, Zdraviliška cesta 50, Rimske Toplice 2.     Podpredsednik                                _________________ 3.     Gospodar    […]