VABILO ČLANOM RIBIŠKE DRUŽINE LAŠKO NA REDNI ZBOR ČLANOV 2023,
KI BO V NEDELJO 26.3.2023 V PROSTORIH RIBNIKA MAROF OB 10.00 URI

PREDLAGAN DNEVNI RED
1. OTVORITEV IN POZDRAV
2. IZVOLITEV DELOVNIH ORGANOV ZBORA RD LAŠKO
3. UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI ZBORA
4.POROČILO PREDSEDNIKA ZA LETO 2022
5.POROČILO POSLOVANJA , RAČUNOVODSKI IZPISI
6. POROČILO GOSPODARSKEGA ODBOR RD LAŠKO
7. POROČILO NADZORNEGA ODBORA RD LAŠKO
8.POROČILA PO KOMISIJAH
– TEKMOVALNA KOMISIJA
– ČUVAJSKA SLUŽBA
-MLADINSKA SEKCIJA
– DISCIPLINSKI TOŽILEC IN DISCIPLINSKO SODIŠČE
9. RAZPRAVA PO POROČILIH IN POTRDITEV
10.POTRDITEV POSLOVNEGA POROČILA ZA LETO 2022
11. PROGRAM DELA IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2023
12.PROGRAM DELA GOSPODARSKEGA ODBORA
13. BESEDA GOSTOM
14. PODELITEV PRIZNANJ
15. RAZNO
PO ZAKLJUČKU ZBORA VABIM VSE ČLANE NA ZAKUSKO
Vse člane RD LAŠKO obveščamo, da so poročila za leto 2022 na vpogled v prostorih
RD Laško.
Vabljeni:
– Predstavnik RZS
– Predstavnik ZRD CELJE
– Predstavnik OBČINE LAŠKO
– LOVSKA DRUŽINA JURKLOŠTER
– KS JURKLOŠTER

Laško ,6.3.2023 Predsednik RD Laško Blatnik Martin
DOBER PRIJEM
.
Ribiška družina Laško_Trubarjeva 3_Laško_ID za DDV:55693555_TRR:SI56 0400 1004 6531 374_druzina.lasko@gmail.com