Kandidacijska komisija v sestavi:

1.     Predsednik                                      Blatnik Martin, Zdraviliška cesta 50, Rimske Toplice

2.     Podpredsednik                                _________________

3.     Gospodar                                         Savić Vlado, Poženelova ulica 7, Laško

4,     Vodja čuvajske komisije               Ceglec Andrej, Plazovje 7, Laško

5.     Vodja tekmovalne komisije          Stanković Jovan, Lahov graben 50, Jurklošter

6.     Vodja mladinske sekcije                Zupanc Boštjan, Tremerje 27, Celje

7.      Člani upravnega odbora                Planinc Dejan, Gotovlje 192, Žalec

Knešak Janko, Debro 58, Laško

Kumar Ivan, Brstovnica 5a, Rimske Toplice

Hochkraut Stanko, Toplice 3a, Rimske Toplice

8.    Disciplinsko sodišče                        Predsednik: Planinc Dejan, Gotovlje 192, Žalec

Člani:            Knešak Janko, Debro 58, Laško

Hochkraut Stanko, Toplice 3a, Rimske Toplice

Stanković Jovan, Lahov graben 50, Jurklošter

Čižmešija Ivan, Taborje 10, Laško

9.    Disciplinski tožilec                          Kumer Ivan,, Brstovnica 5a, Rimske Toplice

Vodičar Jože, Vodiško 1, Rimske toplice

10.   Nadzorni odbor                               Sojč Anton, Harje 2e, Laško

Gašperšič Peter, Šmihel 5, Laško

Pantnar Branko, Šentjungert 19b, Šmartno v Rožni dolini

Gorjup Mirko, Šmarjeta 57b, Škofja vas

Šoster Ivan

11,    Komisija za odškodnine            Savić Vlado

Ceglec Andrej

Kandidati izpolnjujejo pogoje za kandidaturo posameznih funkcij v RD Laško, prav tako so

podpisali soglasje ob kandidaturi