Vsi članin pridruženi člani lahko sodelujejo oz. prisostvujejo na sestanku UO RD Laško

s predhodno (5 dnevno) najavo