Zaobljeni pravokotnik: DOMOV 

 


RIBOLOVNICE

 CENIK DNEVNIH RIBOLOVNIC
velja od 15.6.2011

CIPRINIDI SAVINJA ..........      ..15,00 €
ROPARICE SAVINJA ..........     ..20,00 €
SALMONIDI GRAČNICA2 ..  ....20,00 €
CIPRINIDI MAROF .............      .15,00 €
ROPARICE MAROF ...........      ...20,00 €

RIBOLOVNI REŽIM

  • Ribolov v revirju Savinja – ribolov ciprinidov
  • a.dovoljena vaba: kruh, žitarica, sir, testo, krompir, vodne in druge rastline, vse vrste sadja, kompostni črvi in deževniki ter umetna muha;
  • b.prepovedana vaba: kostni črvi, ličinke muh, strjena kri, žive živali, živali ali surovin iz živali, ki so ogrožene in zavarovane s predpisi o ohranjanju narave in vabe ki vsebujejo strupene snovi.
  • c.Dovoljen dnevni ulov:
    Dovoljeno število ulovljenih ciprinidnih rib je 5 kosov ali 1 kg ribjega drobiža, vendar največ 3 podusti ali platnice ali 2 krapa.
    Skupni dnevni ulov na veljavno ribolovnico je do 5kg, oziroma ena riba s skupno maso nad 5kg, oziroma dve ribi z skupno maso nad 5kg. Dnevno dovoljen 1 ulov nad 5kg težko ribo. Ko se upleni riba nad 5kg, je ribolova za ta dan konec.
    Za člane RD je dovoljeno skupno število ujetih krapov v revirju Savinja 10 kosov v ribolovni sezoni. Pri lovu ciprinidov je treba uplenjene roparice ali sulce nepoškodovane vrniti v Savinjo.

 

Ribolov v revirju Savinja – ribolov roparic:smuč, ščuka, bolen, klen, potočne postrvi in šarenke.
a.dovoljena vaba: vse vrste umetnih vab;
b.prepovedana vaba: mrtve in žive živali, živali ali surovin iz živali, ki so ogrožene in zavarovane s predpisi o ohranjanju narave in vabe, ki vsebujejo strupene snovi.
c.dovoljen ulov roparic: 1 s roparic dnevno oz. 10 kosov v ribolovni sezoni; Ob ulovu klena ali drugih ciprinidov velja dovoljeno število ulovljenih ciprinidnih rib iz 12. člena - (5 kosov).

 

Ribolov v revirju Savinja – ribolov sulca.
Ribolov je mogoč na osnovi dnevne ribolovnice pod pogoji, ki jih določi upravni odbor.
Za člane RD je dovoljen ribolov, če se ga udeležita najmanj dva člana RD. Za vse ostale je ribolov sulca dovoljen le v spremstvu člana RD Laško.
- Dovoljene so samo umetne vabe.
- Prepovedana vaba: mrtva riba, žive živali, živali ali surovin iz živali, ki so ogrožene in zavarovane
s predpisi o ohranjanju narave in vabe ki vsebujejo strupene snovi.
- Dovoljen dnevni ulov: 1 kom.
V revirju Savinja je dovoljen ulov največ 5 kosov v sezoni. O uplenitvi sulca je treba takoj obvestiti Ribiško družino Laško.

Ribolov v revirju Gračnica – salmonidi.
- ribolov je dovoljen od 1. 4. do 31. 8. v ribolovni sezoni;
- dovoljena vaba: umetne muhe (potopka, potezanka, suha muha) z stisnjeno zalustjo;
- prepovedana vaba: blestivka in vodna kroglica ter vse vrste živih živali, živali ali surovin iz živali,
ki so ogrožene in zavarovane s predpisi o ohranjanju narave in vabe ki vsebujejo strupene snovi.
- dovoljen ulov salmonidov: 3 kosi postrvi ali 2 kosa lipana. Uplenjena ciprinidna riba se šteje v
kvoto dovoljenega dnevnega ulova.

RIBOLOV NA KOMERCIJALNEM RIBNIKU MAROF
Ribolov je dovoljen ob sobotah, nedeljah in praznikih, v času od 01.04. do 31.10 v ribolovni sezoni. Odpiralni čas je od 07 do 20 ure, po dogovboru tudi za organizirane skupine izven odpiralnega časa. Organizator tekme mora obvestiti oskrbnika Marofa 14 dni pred tekmo, da se obvestilo objavi na
oglasni deski.
Dnevno je dovoljen ribolov z veljavno dnevno ribolovnico na eno palico z eno navezo za vabo.

I. Lov – CIPRINIDI
- Dovoljene vabe: vse vrste žitaric, koruza, kruh, kompostni črvi in deževniki ter umetne muhe.
- PREPOVEDANE VABE : Kostni črvi, ličinke muh, strjena kri, živali ali surovin iz živali,ki so ogrožene
in zavarovane s predpisi o ohranjanju narave in vabe, ki vsebujejo strupene snovi, blestivka vobler,
vodna kroglica.
- Dovoljen dnevni ulov: 1kos krapa ali babuške ali amurja ali 1 kg preostalih rib.

II . LOV – ROPARIC
- Dovoljene: vse vrste umetne vabe od 10 cm naprej.
- PREPOVEDANE VABE: vse vrste živih živali ali surovin iz živali, ki so ogrožene in zavarovane s predpisi
o ohranjanju narave in vabe ki vsebujejo strupene snovi.
- Dovoljen ulov: 1 kos na dan.

III .Uplenjenih rib ni dovoljeno hraniti v mrežah.
Uplenjene ribe odpeti s trneka z mokro roko in nepoškodovane vrniti v vodo.
Ko je dosežena kvota dnevnega ulova, je ribolov končan. Ribolov je mogoč z dokupom dodatne
dnevne ribolovnice.

IV. Tekmovalci, člani RD Laško, lahko na Marofu izvajajo trening na osnovi trening kart, v skupini najmanj pet (5) članov. Trening poteka z vabami, ki jih uporabljajo tekmovalci za tekme in brez mrež za shranjevanje rib. O treningu je potrebno obvestiti vodjo tekmovalne komisije in vodjo čuvajske službe ter oskrbnika Marofa. Za tekme, ki jih organizira RD Laško v okviru razpisa, določi možnost treninga za vse člane, udeležence tekme.

Ribolov v revirju mrtvice Savinja – Lava.
Na mrtvici Lava izvajajo ribolov:
- mladi člani RD z veljavno letno ribolovnico, z vabami ki so predpisane v 12. členu tega pravilnika.
- Tekmovalci RD z veljavno trening dovolilnico opravijo treninge in organizirajo tekme.
- vse uplenjene ribe je treba sproti, (brez uporabe mreže) nepoškodovane vračti v vodo
- dovoljene so vse vabe, ki jih uporabljajo tekmovalci na tekmi.

Zaobljeni pravokotnik: DOMOVNA TEKMOVALNI TRASI od cestnega mostu v Jagočah (pri Petrolu) pa do železniškega mostu (pri Pivovarni), poteka ribolov brez uporabe mrež za shranjevanje rib. Ribe se sproti nepoškodovane vračajo v vodo. Tekmovalci člani RD lovijo na veljavno trening karto. Ostali ki želijo loviti na trasi, kupijo dnevno ribolovnico za traso.
Dovoljene vse vrste vab, katere uporabljajo tekmovalci za tekme.
Treningi za razpisane tekme so ob torkih in četrtkih. Med tekmovanjem ribolov na trasi ni mogoč.
Za člane RD, ki lovijo z veljavno letno ribolovnico, velja režim, enak kot za treninge, vendar uporabljajo vabe po 12.členu tega pravilnika. Na tem delu Savinje rib ne jemljejo in se sproti vračajo v vodo. Ribe je potrebno z mokro roko sneti s trneka in jih nepoškodovane vrniti v vodo.