Zaobljeni pravokotnik: DOMOV 

 


GRAČNICA

Gračnica je ena izmed slikovitih in bolj ohranjenih voda  Slovenije.

Ob potoku so rastišča ogroženih in endemičnih rastlinskih vrst.

Je okoli 20 kilometrov dolg levi pritok Savinje in se vanjo izliva pri Rimskih Toplicah.

Ribolov v revirju Gračnica – salmonidi.
- ribolov je dovoljen od 1. 3. do 31. 8. v ribolovni sezoni;
- dovoljena vaba: umetne muhe (potopka, potezanka, suha muha) z stisnjeno zalustjo;
- prepovedana vaba: blestivka in vodna kroglica ter vse vrste živih živali, živali ali surovin iz živali,
  ki so ogrožene in zavarovane s predpisi o ohranjanju narave in vabe ki vsebujejo strupene snovi.
- dovoljen ulov salmonidov: 3 kosi postrvi ali 2 kosa lipana. Uplenjena ciprinidna riba se šteje v
  kvoto dovoljenega dnevnega ulova.

d

 

Zaobljeni pravokotnik: DOMOV